ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයෙන් යුත් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම මත පදනම්වූ රෝග නිවාරණ හා ප්‍රතිකාර සේවා පිළිබද අස්පර්ෂීය ඥාණය දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද වැඩි අවධානයට යොමුව ඇති අවධියක ලියාපදිංචි පාරම්පරික සහ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් මෙවලමක් සකස් කිරීමට ලැබීම භාග්‍යයක් ලෙස සලකමු.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිදුන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යථාර්තයක් බවට පත් කිරීම උදෙසා දේශීය වෙදකම ප්‍රවර්ධනය කරමින් අපේ රටට ආවේණික වූ වෛද්‍ය ක්‍රම සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීමත්, එය මතු පරපුරට තිළිණ කිරිම පිණිසත් එම සම්ප්‍රදායික දැනුම් පද්ධතියට සහ ඒ හා ගෞරවාන්විතව බැඳුණු වෙද සෘෂිවරුන් ජනගත කිරීම අප සතු වගකීමක් ලෙස සලකන්නෙමු.

read more...

Our Doctors

බී.එච්. ප්‍රියංකා පද්මශීලි

කැඩුම් බිඳුම්, ආයුර්වේද

  • "ජයසංඛ" කෝපිවත්ත, වැලිපැන්න.
  • 071-7730688

කේ.එස්. කුමාර එදිරිසිංහ

කැඩුම් බිඳුම්, ආයුර්වේද

  • "ආරියසිරි "උඩවෙල පාර, නෙලුව.
  • 071-8363120

එස්.ඩී. දික්මාදුගොඩගේ

සර්ප විෂ, ආයුර්වේද

  • විෂ වෙද ගෙදර, ගා/උඩුගම - දකුණ.
  • 077-5620089

ජී.ජී. කරුණාවතී

කැඩුම් බිඳුම්, ආයුර්වේද

  • අංක 423, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල
  • 077-6165705

ජේ.ඒ.ජයසිංහ

සර්ප විෂ, ආයුර්වේද

  • සර්ප වෙද නිවස, අටවරල, මහව.
  • 071-1963040